Etiqueta: marc institucional

Reunió institucional sobre MOOCs

Avui Delfi ha assistit a la reunió de la UB amb Coursera en representació del nostre MOOC. Com a novetat, durant aquest curs la universitat ha posat servei tècnic (que inclou carregament de materials al web) a disposició dels organitzadors, a més de suport audiovisual i inversió econòmica en alguns casos. També ha parlat amb el representant de Coursera a l’àrea hispanoparlant, que ha confirmat el que ja ens temíem: el curs està programat perquè no aparegui al catàleg fins al dia en què s’iniciarà la primera sessió, el 4 de juliol (de totes maneres, hem entès que la universitat pot demanar que s’obrin una mica abans a la plataforma). Els estudiants només poden inscriure-s’hi durant la primera setmana de curs. Per aquest motiu:
1. Hem decidit llençar les inscripcions al curs el 4 de juliol, perquè ja apareixerà al catàleg i era la data anunciada.
2. Ajornem, però, l’inici, dues setmanes: el 18 de juliol seria la data clau. Coursera aconsella dues setmanes com a temps òptim per inscriure-s’hi els estudiants. A més, la revisió que per part d’ells havia de trigar 7 dies, ens ha entretingut un mes i encara depenem del vistiplau per qüestions logístiques. Ens han dit que és normal per als cursos que s’ofereixen per primera vegada amb un format nou.
3. Demanarem suport tècnic a la universitat per a partir del setembre, en el sentit que hi hagi una persona que gestioni mensualment o cada dues setmanes, que el curs funciona i ens comuniqui si hi ha cap incidència.
S’ha reconegut la tasca pionera del nostre MOOC a Coursera a la universitat. A més, els professors de la universitat, tindran reconeixement de docència (en el nostre cas, també és una qüestió que volem sol·licitar perquè no en som PDI ara mateix, però el curs l’hem fet en nom de la UB). Tot això fa avançar el tema MOOC institucionalment, crea la infraestructura que vam proposar el curs passat (també a través d’aquest blog) i mostra com la universitat aposta pels cursos massius en línia.
De totes maneres, pel que fa a Coursera, caldria insistir en un canvi de plataforma més guiat, assessorament i millora dels errors tècnics, però també de qüestions que poden afectar la visibilitat del MOOC: com el desconeixement sobre el període d’obertura de les inscripcions i la inclusió al catàleg, la possibilitat de matricular-se al curs (almenys en l’opció d’oferir-ne sessions al llarg de l’any, no la modalitat “on demand” pura) només durant la primera setmana o les dificultats que hem tingut per rebre el vistiplau al curs el fet de tenir sis professors, els que han de signar els certificats. Això fa que, malgrat l’optimisme inicial, els formats nous de la plataforma penso que encara han de millorar molt.

Redacció d’un acord legal d’intercanvi de vídeos

Com sabeu, el nostre MOOC compta amb la col·laboració inernacional de la UCL (Bèlgica), que va escriure i gravar els vídeos obligatoris del mòdul 4. L’experiència va ser tan positiva, que els professors que hi estan implicats, han decidit aquest curs crear un MOOC que s’oferirà a la tardor a EdX. Compten amb el suport de la UCL. Tot i que cada MOOC té una línia temàtica diferent, tenim punts en comú. En primer lloc, l’equip de Lovaina ens va preguntar si podrien reutilitzar dos dels vídeos que ells mateixos havien escrit i gravat per al nostre MOOC i dels quals ens van cedir els drets d’ús i nosaltres vam revisar i editar. En segon lloc, ens havien ofert crear un vídeo més sobre l’astrologia, que és un dels mòduls nous que inclourà la segona edició. Finalment, després d’un intercanvi de correus electrònics i amb el vistiplau de la Universitat de Barcelona, que aposta per l’accés obert (com la UCL), hem decidit intercanviar els dos vídeos d’alquímia que ens demanaven per dos vídeos d’astrologia que formaran part del seu MOOC i que ells mateixos han redactat (ja n’he llegit els guions i no hi tinc res a dir, són molt didàctics i interessants), gravaran amb prioritat respecte de la resta de vídeos i també editaran. Els vídeos s’intercanviaran sense modificacions de format.

Així que tot l’equip estem treballant en la redacció de l’acord (de moment només us en puc ensenyar un esbós) d’intercanvi.

  1. Vaig redactar un primer esbós molt senzill d’acord.
  2. Delfi Nieto, membre de l’equip organitzador del MOOC, va reelaborar el document a partir de l’experiència que té i també en va fer una primera revisió lingüística de l’anglès.
  3. Joana Palau, també membre de l’equip organitzador i la persona encarregada de mantenir el contacte amb Ignasi Labastida, especialista en drets de la UB, va demanar a Labastida que revisés el text i hi he afegit les observacions que ens va fer.
  4. He enviat el document que us copio a continuació (encara un esbós) sense les nostres dades, als Serveis jurídics de la UB amb còpia al Vicerectorat de Política Docent, que és el que dóna suport al MOOC.
  5. Delfi Nieto en tornarà a revisar la llengua.

Aprofito per recordar-vos que si signa la coordinadora és perquè les cessions de drets que van fer els autors estan a nom meu en representació de tot l’equip (l’equip, com figura al web de la primera edició, eren els cinc membres originals del MOOC, tot i que en els vídeos del mòdul 5 només hi ha intervingut l’equip nou, Delfi, Joana i no mateixa. En aquest cas, com que estem treballant amb llicències Creative Commons un xic restrictives per garantir formats i autories, aquest cop segurament optarem per no incloure els noms dels tres membres organitzadors al copyright del vídeo al final de cada videoclip).

Agreement on videos exchange

THIS AGREEMENT is made in ______ LLOC, as of_____DATA, and entered into by and between

 

NOM____, of legal age, with ID _______, with address _____and coordinator of the MOOC A (Universitat de Barcelona), on behalf of the course’s organizing team,

 

And:

____

hereinafter referred to as “the Parties”.

The Parties agree to guarantee the use of the following videos in the stated terms:

  1. The organizing team of the MOOC A _(universitat) holds authorization to use the videos “C”, scripted by ________ and “D”, scripted by _____ and, in turn, guarantee the organizers of the MOOC B _(universitat) the use of the aboe-mentioned videos in their MOOC without introducing any changes in format nor content.
  1. The organizing team of the MOOC B _(universitat) holds authorization to use the videos “E”, scripted by _______ and “D”, scripted by ________ and, in turn, guarantee the organizers of the MOOC A _(universitat) the use of the above-mentioned videos in their MOOC without introducing any changes in format nor content.

If it is not possible to reach an amicable settlement, the Parties to this Agreement, expressly waiving any jurisdiction that may apply, agree freely and voluntarily, that all disputes, disagreements or contentious issues arising from this Agreement shall be resolved finally by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Court of …… … expressly undertaking to comply with the arbitration award rendered.

This agreement has no geographical limitations and its duration abides the laws on intellectual property rights.

And in witness whereof, the Parties have signed this Agreement, in three copies to a single effect, at the place and on the date indicated bellow.

 

Signature  DATE/PLACE                             SIGNATURE DATE/PLACE

 

Aquesta setmana hem tornat a gravar dos vídeos antics (un dels quals havia estat gravat amb la càmera analògica i no havia quedat bé quant a la qualitat professional d’imatge que busquem i l’altre no s’havia comprimit bé, de manera que la veu se sentia accelerada i hi havia molt de soroll de fons perquè estava gravat a l’exterior) i ja tenim el nou vídeo introductori llest per editar. El 10 de febrer gravarem el mòdul 5 de la segona edició, el nou.

  • Actualització: si se signa a nom del coordinador, la universitat no fa l’assessorament legal, així que hi hem de pensar.
  • Un altre aspecte que no he esmentat és que Coursera convida les universitats amb MOOCs a la plataforma a participar en videoconferències multitudinàries on expliquen les iniciatives que tenen des de Coursera i també participen en congressos sobre el tema, tot i que no són d’inscripció gratuïta. No vull donar-ne més detalls perquè, per manca de temps, no hi hem entrat.

Enquesta sobre l’experiència de crear un MOOC

Un doctorand de la Universitat de Sao Paolo duu a terme un projecte de recerca sobre les estratègies emprades a l’hora de dissenyar pedagògicament un MOOC i les dificultats que es troba l’equip. Trobo que les preguntes, sobretot després d’una primera experiència, estan molt ben pensades i fan meditar. Per exemple, la qüestió sobre el repartiment de posicions (càrrecs/tasques o roles), quin paper fa cadascú, en el propi MOOC o a la pròpia institució, que és una pregunta que també ens va plantejar Coursera. Des de la primera edició, nosaltres també hem fet anvis en aquest sentit: ara ens podem permetre un equip organitzador més reduït i el contracte de tasques externes (tècniques) per acabar de millorar la qualitat d’imatge i de so. També fa pensar sobre els recursos que tenim a l’abast.

Trobareu el qüestionari d’Aracele Fassbinder  aqui: https://docs.google.com/forms/d/1xD_Vg95INhOO7WsqNZVmyYbDhpUgQ5Gk7FeSvkU5rec/viewform?c=0&w=1.

Aprofito per desitjar-vos un bon any 2016. El nostre equip es va reunir presencialment abans de festes i ara he fet un parèntesi a Catalunya, però a partir de divendres tornarem a la feina!

 

 

 

Acord d’intercanvi de materials entre MOOCs

El curs passat vam demanar a un expert en drets (accés obert, imatges, drets intel·lectuals) de la UB que ens assessorés sobre diverses qüestions:

a) el tipus de document de cessió de drets que havien de signar els professors encarregats d’elaborar guions per al MOOC (us els vaig penjar al blog),

b) el document de drets d’imatge per a les persones que apareixen als vídeos (penjat al blog),

c) el tipus d’imatges que podíem utilitzar als vídeos i com citar-les,

d) el tipus de llicència o de permisos amb els quals oferiríem el MOOC, que en la primera edició va mostrar el símbol del copyright amb el nom dels membres de l’equip organitzador.

En aquesta segona edició li hem demanat més informació sobre les llicències Creative Commons perquè, quan hem preguntat sobre el tema a la universitat, ens han remès a la política d’accés obert de la UB: http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-obert-UB/politiques. Sembla ser que l’únic que hauríem de fer, a l’hora de triar la llicència CC, és copiar el símbol corresponent al curs (i entenc que deixar clar que tots els materials es regeixen per aquesta llicència). Tot i això, estaria bé que puguéssim garantir que, en cas que algú vulgui reutilitzar els vídeos, els mantingui tal com estan i sempre hagin d’aparèixer-hi els noms dels organitzadors i dels autors dels vídeos (de fet, a través dels documents de cessió de drets, els organitzadors en som els beneficiaris en el marc del MOOC). A més d’això, ja sabeu que Coursera fa signar als professors del curs un document de cessió de drets que ja hem signat un altre cop i enviat a la UB perquè ho gestioni.

Com sabeu, el nostre MOOC compta amb la col·laboració de dos professors de la Université catholique de Louvain. Tambe vam participar junts al congrés eMOOCs2015 a Bèlgica i, després de la primera experiència amb nosaltres, tot i que continuaran sent professors del nostre curs i de seguida van proposar crear un vídeo nou per a la segona edició, per al mòdul nou d’astrologia, ara ells crearan també un MOOC propi i la plataforma on els ofereix la seua universitat és EdX. Tot i que els temes del MOOC són diferents, sí que hi ha punts en comú, que parteixen de la recerca que duen a terme. Per aquest motiu, van proposar, en lloc de crear un vídeo nou per al mòdul que creem des de gairebé zero, intercanviar materials. Així, vam consultar la política que tenen les dues universitats quant a compartir i reutilitzar materials del MOOC (acceptada i promoguda per les dues institucions, tot i que la universitat ens va dir que els primers anys s’aconsella un ús controlat i no abusiu dels materials per preservar els interessos dels creadors del MOOC. Si anés en detriment del curs, se’n podria oferir l’ús d’una part. En el nostre cas optaríem per un intercanvi de dos vídeos que formen part del nostre MOOC, per als quals els professors de la UCL van escriure els guions i nosaltres els vam revisar, ells els van gravar i nosaltres els vam editar a canvi d’obtenir dos vídeos seus que formarien part del mòdul d’astrologia. Ells els gravarien i editarien i jo ja he tingut el plaer de llegir-ne els guions. Això sí, volem que es mantingui el nom del nostre MOOC clar, preferiblement amb un vincle que també hi enllaci, però que puguin penjar els vídeos directament a la seua plataforma. Esperem que per calendari els tinguem a punt per al començament de la segona edició; si no, els incorporaríem més tard.

Un cop entesos, em preocupava el format dels vídeos: cada vídeo (parlo ara dels nostres, que ja estan enllestits) està encapçalat pel logotip dels MOOCs-UB en moviment, el títol del MOOC, el número i títol del mòdul i, finalment, el títol del vídeo (si fos ara ho alleugeriríem, però perquè no fos pesat hi hem afegit música, en aquesta edició; l’expert també ens va assessorar sobre com citar-la i vam demanar-ne la cessió de drets). Voldríem poder substituir el títol del MOOC pel nostre i, sobretot, el nombre del mòdul i el títol. Proposem que el títol del MOOC que l’ha creat s’indiqui darrere i la plataforma i universitat que l’ofereixen, amb els logos dels creadors, nom d’autor, etc.

De totes maneres, tots aquests termes s’han de negociar, però cal tenir-los molt clars. A més, tal com tenim ara el material, es necessita un acord de col·laboració entre les dues universitats on s’estipulin tots aquests termes per evitar malentesos. Es concedeixen permisos i es decideix què i com es pot modificar. Ara comencem a parlar-ne. Un cop escrit l’acord definitiu, el signarem i podrem fer l’intercanvi.

Com que encara no hi hem afegit el símbol de Creative Commons (CC), també ens interessa saber quin tipus de llicència tindran ells i si és més o menys restrictiva, perquè la idea seria que les dues universitats n’oferíssim la mateixa i, a més, que sigui d’acord amb les directrius institucionals.

Envio totes les negociacions amb una còpia als responsables dels MOOCs de la UB, a Política Docent, de manera que ens puguin corregir o guiar en tot moment i en tinguin constància.

De cara a creadors de MOOCs que comencen, estaria molt bé rebre d’entrada tota la informació sobre la política de la universitat quant a MOOC, saber què significa que s’aposti per l’accés obert en termes pràctics (què podem fer i què no, com compartir els materials, què s’aconsella, si es fa un conveni o acord…), instruccions sobre tipus de llicència CC i si n’hem de triar una de concreta o quins avantatges té cada llicència, com es fa (ho vam preguntar i només s’ha de copiar el simbolet de CC). Situar-se en aquests termes, tenir-ho clar i, sobretot, saber després com aplicar-ho no és fàcil.

Avui també he actualitzat la memòria per a l’AGAUR i enviat el logotip a totes les institucions que anuncien el MOOC al seu web. L’objectiu principal és gravar el vídeo introductori abans de Nadal, tenir-ne les imatges (estem demanant permisos d’espais a la UB a Protocol i a cada sala/indret on volem gravar i la idea és usar també Chroma) i tots els vídeos del curs passat amb la versió nova i la qualitat de so millorada també abans de festes. Al gener, les tasques principals seran:

1. Començar l’edició del vídeo introductori.

2. Gravar els 4 vídeos nous del mòdul 5de creació pròpia (el mòdul també inclou un vídeo de geomància que ja tenim i els dos vídeos de la UCL).
3. Tenir els materials didàctics del mòdul 5.
També he entrat a la plataforma “on demand” i he proposat posar com a equip/instructors tant els membre de l’equip organitzador (ara tres) com els professors responsables dels mòduls obligatoris. Les seues signatures són les que figuren als certificats.
Actualització: Optarem per la no modificació dels formats dels vídeos i l’anunci, a l’inici del mòdul, de la col·laboració.

Filmació del nou vídeo introductori

A la segona edició, hi haurà novetats: tenim un nou mòdul 5, dedicat a l’astrologia i la geomància i el curs s’oferirà de forma ininterrompuda a la plataforma nova de Coursera (on demand), així que hem de tornar a preparar el vídeo introductori, que hem encarregat a un tècnic audiovisual professional. L’hem contractat. La setmana passada vaig enviar aquest correu a l’equip organitzador, que per a la segona edició som tres persones amb una dedicació molt inferior a la del curs passat i més serveis contractats. Penso que aquests passos serviran com a exemple de les qüestions que s’han de tenir en compte i el temps que s’hi ha d’invertir per a un aspecte en principi tan senzill com la gravació d’un vídeo d’un parell de minuts que serveixi com a presentació del curs per al catàleg de Coursera i com a reclam per als estudiants.
1. Tenim enllestits tots els vídeos del MOOC antic revisats, però falta saber com citar la música (alleugereix l’acumulació de títols a l’inici de cada vídeo). X ha fet avui la consulta de drets, que tenim cedits. X ha d’haver fet arribar nom compositor i cançons a Eider.
VÍDEO INTRODUCTORI
2. Adaptació del guió del vídeo introductori, que seria el mateix que el curs passat amb les novetats que vam pactar.
3. El becari de creació de materials (hores contractades) vam quedar que buscaria imatges medievals lliures de drets il·lustratives dels temes del curs per a aquest vídeo introductori i que les enviaria (amb autor, vincle, títol, com citar-ho al final) al tècnic i a mi. Ja us vaig fer arribar els vídeos que usarem com a model per a això.
4. Esperant resposta de Protocols UB per saber si deixen anar a gravar als espais emblemàtics. S’ha de trucar lloc per lloc, perquè a més de claustre i jardins, voldríem disposar de: Biblioteca de Reserva, Paranimf.
5. En funció de tot això, estudiarem si usar el fons Chroma per al vídeo introductori.
6. Reserva del lloc de gravació i hi van X i Y.
Hauríem de tenir-lo abans de Nadal gravat, per editar.
Més notícies: amb el canvi de plataforma de Coursera no podrem mantenir els subtítols del curs passat. S’hauran de tornar a sol·licitar els que són en anglès, revisar-los i d’adjuntar la resta un per un.

El marc institucional català per a la creació de MOOCs

A la Jornada Vull crear un MOOC: per on començo? vam adonar-nos que hi havia una voluntat de crear un marc institucional comú per a les universitats catalanes que volguessin oferir MOOCs, de compartir experiències prèvies, d’establir unes línies de treball, d’assegurar una oferta completa però selecta. La Generalitat hi està treballant i, de la mateixa manera que un any enrere havien finançat 14 MOOCs, enguany l’ajut augmentaria fins a 40 a la segona edició de l’ajut (que volem demanar). No es tracta només d’unir-nos a la cursa anglosaxona dels MOOCs, sinó de tenir en compte els canvis que implica, la funció que fan aquests cursos i els beneficis que la societat i la comunitat universitària en poden obtenir. Hi ha feina de reflexió: cap on anem?-fem la prova-funciona?, assaig-error i molta cautela, com ens asseguraren des de la UOC, l’experiència dels quals en contextos d’ensenyament virtual i en línia seria preuada.

Em va semblar que hi havia universitats que havien fet un recorregut important en aquest àmbit i que ja havien ofert cursos d’aquestes característiques, com la UdG i la UAB, sobretot a la plataforma MiriadaX, d’àmbit castellanoparlant, i a la que a nosaltres ens interessa, Coursera, una de les que té un abast més ampli (principalment en anglès). Aleshores nosaltres encara no havíem parlat amb els responsables de MOOCs de la pròpia universitat, la UB, les dades de contacte dels quals trobareu aquí. Lideren aquest procés, evidentment, tant l’ICE com el CRAI i hi ha un responsable de la unitat. Hi vaig contactar per correu electrònic i per telèfon i em van informar del procés per aconseguir el suport institucional de la nostra universitat: d’entrada, havíem d’enviar-los el pla docent del nostre curs, Magic in the Middle Ages, i a continuació se sotmetria a una valoració per part de la universitat. Després de l’avaluació positiva em vaig reunir amb ells i ens van oferir suport: vam quedar que ens enviarien la documentació amb els criteris de cursos de Coursera i que ens oferirien un becari per treballar, unes hores a la setmana, en l’edició dels vídeos. Vam acordar que ens coneixeríem després de sant Joan, perquè aleshores ja tindríem material per editar (els cinc vídeos obligatoris del mòdul de literatura i un vídeo introductori). És una molt bona empenta!

Un cop hi vam haver parlat vam veure que els MOOCs capdavanters de la nostra universitat tenen un any d’avantatge, més o més, respecte del nostre curs i que a Coursera se n’oferiran el curs que ve, de manera que ens servirà encara més per aprendre a partir de les seues experiències. Això significa, a més, que ja hi ha un contacte institucional previ de la UB amb Coursera. Ho destaco perquè als tallers de la jornada a la qual vam assistir vaig preguntar com funcionava el primer contacte amb la plataforma i em van explicar que era la universitat qui hi establia la comunicació i a la qual s’avaluava. Ens van dir que la junta de Coursera, formada per totes les universitats que oferien cursos a la plataforma, decidia quina institució s’hi podia incorporar i que només uns quants elegits hi eren admesos. El cas és que la UB ja treballa en aquesta plataforma i, de fet, el becari que col·laborarà en el nostre MOOC hi té experiència. Això sí, han d’acceptar cadascun dels cursos que s’hi oferiran cada any.

Ens va costar una mica topar amb la finestreta on es trobava la informació sobre els responsables dels MOOC de la nostra universitat, si no, ho hauríem fet abans, però d’aquesta manera vam tenir temps de madurar el projecte.