Mes: Abril de 2015

Volem oferir el MOOC ‘on demand’ (sense data d’inici ni de final) des del primer dia?

La plataforma on allotgem el curs actualment aposta per oferir els MOOC en modalitat oberta, és a dir, amb tots els materials penjats perquè l’alumne faci el curs al seu propi ritme. Jo tinc experiència com a estudiant d’un MOOC d’història de Boston, ofert en una altra plataforma, que deixava oberts des del primer dia i durant uns dos mesos els materials de tot el curs. Però al final, tancava. El cas és que em va anar molt bé no haver-me de sotmetre a terminis setmanals, tanmateix, quan el curs va tancar, m’havia quedat al mòdul 3 (inclòs) de 6, així que ara espero fer-ne la resta la tardor del curs que ve (òbviament no me n’interessava el certificat i ni tan sols recordo si l’oferia).

Des de la tardor que no he cursat cap MOOC com a estudiant, tret d’algun flirteig amb MOOCs de producció catalana que no he tingut temps de seguir de forma continuada. De totes maneres, no eren a Coursera i potser per això no m’havia adonat que ara molts cursos del catàleg tenen una etiqueta que mostren que estan sempre oberts. Divendres passat ens van oferir des de la universitat, que negocia amb la plataforma, impartir el curs en aquesta modalitat. Us copio una part de la meua resposta perquè pot alimentar la reflexió sobre aquest tema.

“Per a aquesta primera edició, hem concebut el curs amb una data d’inici i de final, tal com està anunciat a la matrícula. El nostre MOOC dóna molta importància a la interacció al fòrum del curs, on cada setmana els especialistes revisen/contesten les respostes més votades del fòrum (on es proposa una activitat per setmana/lecture) i a partir d’aquí elaborem un vídeo nou cada setmana d’un minut en què resolem els dubtes més importants. Paral·lelament, la major part dels mòduls compten amb experts en la matèria que dinamitzen un fòrum especialitzat en què es debat sobre el tema de la unitat en relació amb la cultura catalana (per ex. mòdul 5, literatura artúrica, Lourdes Soriano parlarà de les novel·les artúriques a la Corona d’Aragó). A més a més d’això, durant el curs fem dues tutories per videoconferència en modalitat hangout (una a la fi dels primers tres mòduls i una després del mòdul 4).

Per tant, és important tenir en compte que el curs ha estat concebut amb data d’inici i de final. Ara només queden tres setmanes per començar el curs no podríem encarar-ne un canvi de concepció d’aquesta mena.

És també molt important per a nosaltres poder-hi introduir canvis a partir de les millores que detectem que s’hi puguin fer a partir de la primera edició. De fet, ja abans d’obrir-lo he elaborat un llistat d’aspectes que han quedat pendents per limitació de recursos i, que si el curs que ve comptéssim amb un nou ajut de l’AGAUR o d’un altre tipus, podríem aplicar juntament amb el que sorgeixi durant la impartició del MOOC. Hi ha canvis que no permetrien mantenir el curs obert, com per exemple una reestructuració d’un mòdul, el banc den preguntes existent.

En canvi, a partir del moment en què obrim la segona edició del curs sí que seria positiu valorar so volem oferir el curs durant tot l’any, sense data d’inici ni de final (evidentment, ja hi tindríem dubtes resolts de dues edicions, calculo que materials de suport perquè fos més audioguiat com guions/handouts i esquemes que ja contemplàvem per a la segona edició i això no implicaria moderació contínua dels fòrums, que s’hauria de pensar com es gestionen -nosaltres no ens en podríem fer càrrec de manera permanent i a tasca de manteniment del curs derivada de mantenir-lo obert tot l’any hauria de ser gairebé inexistent per als membres de l’equip-). Si no fos així, els costos humans serien massa elevats i els avantatges d’aquesta opció són escassos (si ja preveiem oferir el curs cada any, això amplia poc l’avantatge de fer-lo quan els estudiants vulguin i, de fet, és contraproduent pel que fa al màrqueting: personalment, opino que aquesta modalitat fa que els estudiants ajornin el moment d’apuntar-s’hi perquè tenen temes presencials més urgents, que ja és un dels problemes de la manca de finalització dels MOOCs per part dels estudiants).

[…]

Després de la impartició del curs vindrà l’avaluació de les dades (enquestes dels estudiants, errors detectats, millores) i reunió reflexiva dels membres de l’equip. La impartició continuada, oberta, del curs des del 4 de maig no ho permetria. Almenys no en els termes en què podem assumir-ho i que no afectin les nostres feines”.

ACTUALITZACIÓ BREU DESPRÉS DE LA REUNIÓ AMB COURSERA. Agost de 2015. OPCIÓ ANTIGAMENT ANOMENADA ‘ON DEMAND’, ARA ‘FORMATS NOUS’: La plataforma posa ‘mentors’ a disposició del curs, és a dir, voluntaris que durant uns vuit mesos dinamitzen els fòrums. Si hi ha problemes tècnics, se senyala i Coursera ho revisa, també. Consideren innecessari un informàtic. La nova modalitat permet oferir tots els serveis (professor amb nous vídeos setmanals, interacció dels investigadors al fòrum, hangouts…) un parell de vegades a l’any. Es mantenen els terminis per al lliurament d’exercicis de la mateixa manera. Si un estudiant no pot acomplir el termini, pot passar a l’edició següent del curs, que comença just quan s’acaba l’anterior. Aquesta modalitat va lligada a l’oferiment de ‘verified certificates’ i sembla la nova aposta de Coursera. Solen costar uns 49 dòlars, perquè es paga pel certificat, no pel curs, i es reparteix a parts iguals entre la universitat i la plataforma. Hi ha beques per als estudiants que no s’ho poden permetre. L’emissió dels certificats funciona igual que els Statement of Accomplishment, en el sentit que no es necessita que hi participi la secretaria de la universitat, tal com ho he entès. També pots cursar-los de manera gratuïta sense certificat ni Statement of Accomplishment. Coursera s’encarrega de fer el trasllat a la plataforma amb el format nou, que és visualment més atractiva.

P2P i enquestes als estudiants del MOOC

Us copio parts dels dubtes que he rebut avui sobre l’avaluació del curs perquè us poden interessar.

1) Sobre els qüestionaris (SURVEYS):
>
> He creat el qüestionari inicial amb l’eina que proporciona Coursera però després he vist això:
>
> “Instructors who wish to survey learners before a course session opens, or after the session is inactive, may use an external survey tool. Consult Advanced Surveys for detailed instructions on linking data from the tool to learners’ Coursera accounts.”
>
> Si volem evitar de fer servir una eina externa de qüestionaris, caldria enviar la primera i l’última el primer dia i últim de curs, respectivament. Com ho veieu? Seria el més senzill. Si no, caldrà configurar l’enquesta de nou amb un sistema extern (https://partner.coursera.help/hc/en-us/articles/204281675-External-Surveys)
>
> No ho sé, ja em direu quina opció voleu…
>
> 2) Peer assesment.
>
> He creat un peer asessment però encara no tinc massa clar com he de funcionar el tema.
>
> a) Entenc que uns alumnes es corregeixen als altres l’activitat del fòrum oi?
> b) Per tant, a cada unitat els ha de sortir l’opció per enviar la resposta o avaluar els companys, no? Quin títol posem a la pestanya? “Activity 1”, “Submit Activity1″….
> c) Com l’avaluen, numèricament o qualitativament? Com ha mínim, ho han d’avaluar quantitativament. Amb quin valor?
> d) S’avaluen tots els mòduls, mòdul 5 i 6 inclosos? (Ho dic pel tema del deadline que posem).
> e) He vist que cada alumne ha d’avaluar 3 companys, correcte?
>
>
> Us passo el PRIMER peer assessment que he creat i que cal acabar d’emplenar:
>
> EDICIÓ: https://class.coursera.org/magicmiddleages-001/admin/peergradings/3
> PREVISUALITZACIÓ SUBMIT: https://class.coursera.org/magicmiddleages-001/human_grading/view/courses/1/assessments/3/submissions/preview/edit?preview=submitting
> PREVISULAITZACIÓ AVALUACIÓ: xxx
>
> Potser caldrà posar una breu explicació pels alumnes de com funciona el tema, no? He trobat un resumet aquí que potser us pot servir:
>
> https://class.coursera.org/magicmiddleages-001/wiki/PeerAssessmentsEmbed
>
> 3) Avaluació
>
> Cal posar algun menú explicant l’avaluació del curs? Si és que sí, tenim el text en algun lloc? No l’he sabut trobar…

Resposta:

1) Enviem els qüestionaris inicial i final a l’inici i final del curs. Recorda que n’hi ha un de seguiment que aniria després del mòdul 3, equador del curs. On quedaran recollides les dades? Al mateix lloc que ara?

2) Peer assessment: compte, només n’hi ha al mòdul 5! Un en tot el curs! Tens penjada la pregunta del P2P a la carpeta corresponent al mòdul 5 + la rúbrica de respostes on hi diu també com puntuaran els estudiants l’exercici. A partir d’aquí, li podries assignar la nota calculant el % que pertoca a aquest exercici del P2P? El percentatge és a “assessment” carpeta 1. Em sembla recordar que era el vint i que rebien el 5% per corregir tots els exercicis dels companys (cada estudiant en corregeix tres, finalment: hauria de quedar així, TRES).

a) Si tens temps i et pots inscriure en un MOOC amb P2P per veure com en funciona un, seria ideal.

Els peer-to-peer no tenen res a veure amb els exercicis del fòrum. En el nostre cas n’hi ha un de sol al mòdul 5. L’escriuen en una mena de formulari en línia, són entre un i dos paràgrafs, cliquen submit (només si ho fan dins del termini, s’envia) i el dia que es tanca el termini, tres companys seus l’han rebut anònimament. Ells el corregeixen i envien dins del termini les correccions, tot marcant la puntuació correcta. Quan corregeixen tornen a veure la graella de puntuacions, però ja la veien al moment de fer l’exercici per saber com se’ls avaluarà. Si corregeixen dins del termini els 3 exercicis dels companys, rebem 5% aquest de la nota. Quan tanca aquest termini, els companys reben les correccions. A més de posar-los la nota, estaria bé obrir una casella per al camp: COMMENTS (optional) perquè hi posessin comentaris o l’opinió per justificar la nota.

Per tant, tot això passa en un espai provat dins de Coursera, mai al fòrum general del curs.

(El fòrum no té res a veure amb el P2P. A cada mòdul, tret del 5, hi tenen una activitat obligatòria proposada al fòrum. Ells sols s’ho comentaran i hi haurà respostes més votades que unes altres, amb +1 tipus Fb més o menys. Nosaltres tindrem un professor cada setmana que revisarà les respostes més votades i les comentarà des del seu usuari. A més, farem un vídeo d’un minut al final de la setmana per aclarir els dubtes importants i malentesos que hagin sorgit en aquestes respostes). No es puntua el contingut d’aquestes activitats sinó la participació, per això després de l’activitat al fòrum els hauria de sortir un qüestionari (el que avulua el % de la nota al fòrum, en què se’ls pregunta: Have you participated in the forum? yes/no (apel·lem al codi d’honor que han de signar per apuntar-se a coursera). Si és que sí, s’afegeix a la nota. Trobaràs el percentatge de la nota que donem entre totes les activitats del curs al document ‘assessment’).

El títol del P2P del mòdul 5, pot ser P2P. Per al fòrum, amb activity 1, 2… n’hi ha prou i hi escrivim la pregunta. Al modul 1, que vaig penjar jo mateixa, vaig errar-me i s’ha de canviar que aparegui escrit com a anònim, s’hi ha d’afegir la pregunta posterior sobre si hi han participat i m’agradaria que el fil d’activitats aparegués sempre destacat, dalt de tot, encara que els alumnes obrin després altres fils. I també que després de mirar vídeos i bibliografia, si continuen, la propera activitats que troben que sigui la del fòrum.

c) ha quedat respost, si no m’ho dius.

d) s’avaluen tots els mòduls, el 6 han d’haver participat al fòrum i contestat les preguntes-test dels vídeos aquell diumenge, també, al final de setmana. Ha de quedar anunciat el termini molt clar al calendari. El curs quedarà obert 15 dies més, però en principi sense més terminis, ni vells ni nous. S’hauria de tancar passats els 15 dies, sense perdre cap dada.

e) correcte, en el P2P, en canvi als fòrums no es controla.

No em funciona el vincle que ens proposes.

Cal penjar també al curs el document que hi diu ‘assessment’ en un lloc fix i destacat. També cal que emplenis la pestanya assessment de coursera a partir d’aquí (tingues present que no donem verified certificate, però sí certificate of acomplishment si arriben al 50% superat).

https://class.coursera.org/magicmiddleages-001/wiki/PeerAssessmentsEmbed Sobre aquest, està ben explicat però no volem que funcioni ben bé així, es pot modificar el funcionament del procés en el sentit que: a) si no corregeixes el dels teus companys, igual pots rebre corregit el teu exercici (a mi m’ha passat i l’he rebut corregit) i b) no estic segura a què puguin corregir més treballs, al p2p, dels que els han aribat, on anirien a buscar-los? podem modificar el text i, realment, assegurar-nos que rebran igual el text corregit si ells no ha revisat el dels companys? tot i que es queden sense el 5% de la nota.

3) tenim el document ‘assessment’.

Té coursera per als estudiants vídeos o textos com el que m’has enviat perquè sàpiguen què és un P2P? el fòrum és molt intuïtiu, però cal que tinguin penjat el dcument assessment per saber com se’ls avaluarà això.
……..

Espero que us serveixi d’orientació. M’agradaria saber quins escrits us són més útils o si funcionaria millor un enficament diferent del blog. Valoro els vostres comentaris.

El servei d’atenció a l’estudiant del MOOC

Comptarem amb una becària dues hores al dia per al servei d’atenció a l’estudiant. Tenim un fòrum per a problemes tècnics i la persona responsable d’informàtica, Sandra Rius, ens dissenya un formulari a través del qual l’estudiant es podrà posar en contacte amb la becària.

1. Rep els correus, previsiblement en català, castellà o anglès.

2. Contesta a l’alumne (en anglès, català o castellà) de forma personalitzada dient que envia el dubte/la incidència a informàtic o professor i que esperem resoldre’l en les properes 24h (es pot fer tres models, per llengua, de resposta estàndard, però que es vegi que contesta una persona, incloent-hi el nom del remitent, per exemple) i que per tant ja ens n’estem ocupant.

3. Redistribueix el correu a qui resoldrà el problema: a) informàtic per a problemes tècnics (no em funciona el test, no va el vincle X, no em calcula bé la nota, etc), b) secretaria per a problemes de lógistica (per ex. no m’arriba el certificat del curs, que ens ha dit la universitat que farà Coursera directament) o c) contingut (per ex., hi ha una resposta incorrecta en un test que surt com a correcta) va al professor del mòdul (passa-li a la bcària la llista de professors per mòdul amb correus i llengua de comunicació + setmana d’impartició del seu mòdul) amb còpia a la coordinadora. Si hi ha cap incidència considerada greu (no funciona el càlcul de la nota de l’estudiant, per exemple o hi ha un vídeo caigut) també va amb còpia a la coordinadora, però quant a la resta, només les qüestions de contingut arriben com a còpia a la coordinadora. Quan la becària enviï un correu dels que van en còpia a mi que faci constar que el professor o qui correspongui ha de contestar el correu mantenint-me en còpia. Tothom ha de mirar de contestar com a màxim al cap de 24 hores, si la informàtica veu que la primera setmana no dóna a l’abast, aleshores n’hem de parlar perquè necessitarà reforços i per a qüestions senzilles com un vincle caigut o un test estàndard que no va podem fer-ho els organitzadors (si ens organitzem). Només en cas que no doni a l’abast.

La Sandra també ha creat fòrum de problemes tècnics, recorda-li que l’hauria de revisar cada dos dies, almenys.

4. Quan la persona que ha rebut el correu resol el problema, escriu a la becària amb el problema X resolt i qui era qui ho havia demanat i ella contesta a l’estudiant per dir-li que ja està solucionat (es pot crear un altre model de correu, en tres llengües o en anglès). Sempre és ella el vincle amb l’estudiant.

Lectures pendents sobre MOOCs

Us copio tres vincles que tinc guardats de la setmana passada i que no trobo el moment de llegir, però que estan relacionats amb els MOOCs i m’han semblat prometedors:

http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2015/la-universitat-connectadaa-la-catosfera-2015.html Sobre la catosfera i la universitat.

http://news.harvard.edu/gazette/story/2015/04/massive-study-on-moocs/ Estudi massiu de Harvard sobre el fenomen MOOC. També aquí: http://wp.chs.harvard.edu/sunoikisis/2015/04/02/massive-study-on-moocs-harvard-gazette/

https://hub0.ecolearning.eu/course/smooc-step-by-step/