Mes: Desembre de 2015

Acord d’intercanvi de materials entre MOOCs

El curs passat vam demanar a un expert en drets (accés obert, imatges, drets intel·lectuals) de la UB que ens assessorés sobre diverses qüestions:

a) el tipus de document de cessió de drets que havien de signar els professors encarregats d’elaborar guions per al MOOC (us els vaig penjar al blog),

b) el document de drets d’imatge per a les persones que apareixen als vídeos (penjat al blog),

c) el tipus d’imatges que podíem utilitzar als vídeos i com citar-les,

d) el tipus de llicència o de permisos amb els quals oferiríem el MOOC, que en la primera edició va mostrar el símbol del copyright amb el nom dels membres de l’equip organitzador.

En aquesta segona edició li hem demanat més informació sobre les llicències Creative Commons perquè, quan hem preguntat sobre el tema a la universitat, ens han remès a la política d’accés obert de la UB: http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-obert-UB/politiques. Sembla ser que l’únic que hauríem de fer, a l’hora de triar la llicència CC, és copiar el símbol corresponent al curs (i entenc que deixar clar que tots els materials es regeixen per aquesta llicència). Tot i això, estaria bé que puguéssim garantir que, en cas que algú vulgui reutilitzar els vídeos, els mantingui tal com estan i sempre hagin d’aparèixer-hi els noms dels organitzadors i dels autors dels vídeos (de fet, a través dels documents de cessió de drets, els organitzadors en som els beneficiaris en el marc del MOOC). A més d’això, ja sabeu que Coursera fa signar als professors del curs un document de cessió de drets que ja hem signat un altre cop i enviat a la UB perquè ho gestioni.

Com sabeu, el nostre MOOC compta amb la col·laboració de dos professors de la Université catholique de Louvain. Tambe vam participar junts al congrés eMOOCs2015 a Bèlgica i, després de la primera experiència amb nosaltres, tot i que continuaran sent professors del nostre curs i de seguida van proposar crear un vídeo nou per a la segona edició, per al mòdul nou d’astrologia, ara ells crearan també un MOOC propi i la plataforma on els ofereix la seua universitat és EdX. Tot i que els temes del MOOC són diferents, sí que hi ha punts en comú, que parteixen de la recerca que duen a terme. Per aquest motiu, van proposar, en lloc de crear un vídeo nou per al mòdul que creem des de gairebé zero, intercanviar materials. Així, vam consultar la política que tenen les dues universitats quant a compartir i reutilitzar materials del MOOC (acceptada i promoguda per les dues institucions, tot i que la universitat ens va dir que els primers anys s’aconsella un ús controlat i no abusiu dels materials per preservar els interessos dels creadors del MOOC. Si anés en detriment del curs, se’n podria oferir l’ús d’una part. En el nostre cas optaríem per un intercanvi de dos vídeos que formen part del nostre MOOC, per als quals els professors de la UCL van escriure els guions i nosaltres els vam revisar, ells els van gravar i nosaltres els vam editar a canvi d’obtenir dos vídeos seus que formarien part del mòdul d’astrologia. Ells els gravarien i editarien i jo ja he tingut el plaer de llegir-ne els guions. Això sí, volem que es mantingui el nom del nostre MOOC clar, preferiblement amb un vincle que també hi enllaci, però que puguin penjar els vídeos directament a la seua plataforma. Esperem que per calendari els tinguem a punt per al començament de la segona edició; si no, els incorporaríem més tard.

Un cop entesos, em preocupava el format dels vídeos: cada vídeo (parlo ara dels nostres, que ja estan enllestits) està encapçalat pel logotip dels MOOCs-UB en moviment, el títol del MOOC, el número i títol del mòdul i, finalment, el títol del vídeo (si fos ara ho alleugeriríem, però perquè no fos pesat hi hem afegit música, en aquesta edició; l’expert també ens va assessorar sobre com citar-la i vam demanar-ne la cessió de drets). Voldríem poder substituir el títol del MOOC pel nostre i, sobretot, el nombre del mòdul i el títol. Proposem que el títol del MOOC que l’ha creat s’indiqui darrere i la plataforma i universitat que l’ofereixen, amb els logos dels creadors, nom d’autor, etc.

De totes maneres, tots aquests termes s’han de negociar, però cal tenir-los molt clars. A més, tal com tenim ara el material, es necessita un acord de col·laboració entre les dues universitats on s’estipulin tots aquests termes per evitar malentesos. Es concedeixen permisos i es decideix què i com es pot modificar. Ara comencem a parlar-ne. Un cop escrit l’acord definitiu, el signarem i podrem fer l’intercanvi.

Com que encara no hi hem afegit el símbol de Creative Commons (CC), també ens interessa saber quin tipus de llicència tindran ells i si és més o menys restrictiva, perquè la idea seria que les dues universitats n’oferíssim la mateixa i, a més, que sigui d’acord amb les directrius institucionals.

Envio totes les negociacions amb una còpia als responsables dels MOOCs de la UB, a Política Docent, de manera que ens puguin corregir o guiar en tot moment i en tinguin constància.

De cara a creadors de MOOCs que comencen, estaria molt bé rebre d’entrada tota la informació sobre la política de la universitat quant a MOOC, saber què significa que s’aposti per l’accés obert en termes pràctics (què podem fer i què no, com compartir els materials, què s’aconsella, si es fa un conveni o acord…), instruccions sobre tipus de llicència CC i si n’hem de triar una de concreta o quins avantatges té cada llicència, com es fa (ho vam preguntar i només s’ha de copiar el simbolet de CC). Situar-se en aquests termes, tenir-ho clar i, sobretot, saber després com aplicar-ho no és fàcil.

Avui també he actualitzat la memòria per a l’AGAUR i enviat el logotip a totes les institucions que anuncien el MOOC al seu web. L’objectiu principal és gravar el vídeo introductori abans de Nadal, tenir-ne les imatges (estem demanant permisos d’espais a la UB a Protocol i a cada sala/indret on volem gravar i la idea és usar també Chroma) i tots els vídeos del curs passat amb la versió nova i la qualitat de so millorada també abans de festes. Al gener, les tasques principals seran:

1. Començar l’edició del vídeo introductori.

2. Gravar els 4 vídeos nous del mòdul 5de creació pròpia (el mòdul també inclou un vídeo de geomància que ja tenim i els dos vídeos de la UCL).
3. Tenir els materials didàctics del mòdul 5.
També he entrat a la plataforma “on demand” i he proposat posar com a equip/instructors tant els membre de l’equip organitzador (ara tres) com els professors responsables dels mòduls obligatoris. Les seues signatures són les que figuren als certificats.
Actualització: Optarem per la no modificació dels formats dels vídeos i l’anunci, a l’inici del mòdul, de la col·laboració.

Estrenem logotip

El curs passat no vam crear un logotip específicament per al curs. Vam utilitzar una de les il·lustracions que havíem fet servir als vídeos (la del cavaller) del mòdul 5, dedicat a la literatura artúrica, com a imatge del curs. És la imatge que apareixia al catàleg de Coursera i la que figura al costat del nostre MOOC quan l’hem anunciat a diverses webs, entre les quals la d’Ucatx.cat. Era un dibuix simpàtic, poc convencional, que va funcionar molt bé i que, de fet, estava relacionat amb el tres vídeos (curts) que vam distribuir a través de les xarxes socials abans de començar el curs per fer-ne la promoció. El de les bruixes va ser el que va tenir més èxit i enguany el reutilitzarem.

Però per a la segona edició volíem crear un logo de debò, atès que volem fer un salt qualitatiu quant als aspectes professionals del curs: el format, la imatge, volem que estiguin a l’alçada del contingut. Hem estat autosuficients, però ara apostem per polir aquests detalls. Això ha implicat contractar professionals audiovisuals per millorar la qualitat del so dels vídeos i participar en les gravacions noves, per exemple. També hem contractat un disseyador per al logo i materials de promoció. Aquesta imatge professional va de la mà de l’oferiment del curs també en modalitat de pagament i “verified certificate”, que ens ha de permetre mantenir-lo i, esperem, contractar cada any una persona que s’encarregui de gestionar el correu de dubtes i els fòrums dels estudiants (no hem tret l’entrellat de la figura dels voluntaris que participen als fòrums).

Encara hi havia un altre motiu per al canvi. Tot i que mantenim una perspectiva interdisciplinària perquè els professors del curs són historiadors, historiadors de la ciència/físics i filòlegs, aquesta vegada hem reforçat el tractament de la màgia des d’una perspectiva històrica i com a element vertebrador del curs: la màgia va ser el fil conductor a la primera edició per explorar les diferents disciplines des de les quals s’estudia l’Edat Mitjana. Ara volem oferir una introducció a un concepte ampli de màgia a l’Edat Mitjana. El curs estarà més cohesionat. Això afecta els dos darrers mòduls, com sabeu, dedicats a la literatura (amb la imatge del cavaller) i la història de l’art. Vam escoltar els estudiants i per aquest motiu hem decidit centrar-nos en la visió històrica. El temari queda més acotat, encara que no s’introdueix l’estudiant en l’anàlisi de l’objecte artístic i del text literari. Pensem que per a durada i les característiques del curs i també el perfil i els interessos dels alumnes que s’hi van apuntar pot funcionar millor i els estudiants seran més autònoms (en un curs “on demand” l’assistència contínua que oferíem durant les sis setmanes, amb fòrums especialitzats moderats per un parell d’especialistes cada setmana, vídeos de resolució de dubtes setmanals, dues tutories virtuals en directe, respostes diàries als fòrums… no era sostenible, tot i que ha estat un aspecte molt ben valorat de la primera edició. En canvi, contractarem una persona per a la moderació dels fòrums i la gestió del correu, penjarem des de l’inici els vídeos setmanals de resolució de dubtes que ja tenim gravats, esperem que no hi hagi (gaires) problemes tècnics en aquesta segona edició (hem pres les mesures corresponents), hem contractat un becari perquè creï materials didàctics per a l’autoaprenentatge (esquemes, cronologies, viquis, glossaris), el temari és més acotat i hi haurà un canvi en les activitats proposades al fòrum (ara no obligatòries).

 

Us penjo el logo (a la dreta) que hem triat de les quatre propostes i una de les postals de promoció.

Aviat us parlaré de convenis de col·laboració amb altres MOOC.

P.S. Els materials del curs de la primera edició els guardarem i podeu contactar amb mi si els necessiteu. Des de la setmana passada tenim accés a la plataforma nova de Coursera. Ells ens hi han traslladat els materials.