Mes: Juny de 2016

Reunió institucional sobre MOOCs

Avui Delfi ha assistit a la reunió de la UB amb Coursera en representació del nostre MOOC. Com a novetat, durant aquest curs la universitat ha posat servei tècnic (que inclou carregament de materials al web) a disposició dels organitzadors, a més de suport audiovisual i inversió econòmica en alguns casos. També ha parlat amb el representant de Coursera a l’àrea hispanoparlant, que ha confirmat el que ja ens temíem: el curs està programat perquè no aparegui al catàleg fins al dia en què s’iniciarà la primera sessió, el 4 de juliol (de totes maneres, hem entès que la universitat pot demanar que s’obrin una mica abans a la plataforma). Els estudiants només poden inscriure-s’hi durant la primera setmana de curs. Per aquest motiu:
1. Hem decidit llençar les inscripcions al curs el 4 de juliol, perquè ja apareixerà al catàleg i era la data anunciada.
2. Ajornem, però, l’inici, dues setmanes: el 18 de juliol seria la data clau. Coursera aconsella dues setmanes com a temps òptim per inscriure-s’hi els estudiants. A més, la revisió que per part d’ells havia de trigar 7 dies, ens ha entretingut un mes i encara depenem del vistiplau per qüestions logístiques. Ens han dit que és normal per als cursos que s’ofereixen per primera vegada amb un format nou.
3. Demanarem suport tècnic a la universitat per a partir del setembre, en el sentit que hi hagi una persona que gestioni mensualment o cada dues setmanes, que el curs funciona i ens comuniqui si hi ha cap incidència.
S’ha reconegut la tasca pionera del nostre MOOC a Coursera a la universitat. A més, els professors de la universitat, tindran reconeixement de docència (en el nostre cas, també és una qüestió que volem sol·licitar perquè no en som PDI ara mateix, però el curs l’hem fet en nom de la UB). Tot això fa avançar el tema MOOC institucionalment, crea la infraestructura que vam proposar el curs passat (també a través d’aquest blog) i mostra com la universitat aposta pels cursos massius en línia.
De totes maneres, pel que fa a Coursera, caldria insistir en un canvi de plataforma més guiat, assessorament i millora dels errors tècnics, però també de qüestions que poden afectar la visibilitat del MOOC: com el desconeixement sobre el període d’obertura de les inscripcions i la inclusió al catàleg, la possibilitat de matricular-se al curs (almenys en l’opció d’oferir-ne sessions al llarg de l’any, no la modalitat “on demand” pura) només durant la primera setmana o les dificultats que hem tingut per rebre el vistiplau al curs el fet de tenir sis professors, els que han de signar els certificats. Això fa que, malgrat l’optimisme inicial, els formats nous de la plataforma penso que encara han de millorar molt.

Les modalitats noves de Coursera: millores pendents

Malgrat que feia poc que havia redactat la cloenda (vigent) del blog, el 31 de maig vaig trencar el silenci per afegir una anotació a la darrera entrada. Al final, he decidit copiar-la aquí i explicar-vos com s’han resolt les qüestions que hi apuntava:

Actualització del 31 de maig de 2016:

PROBLEMES I SOLUCIONS DE LA PLATAFORMA NOVA: Avui hem intentat enviar el curs a la revisió prèvia que en fan Coursera i la universitat abans d’obrir-lo i un cop s’ha introduït la data d’inici del curs, però ha estat un intent fallit.

  1. Ens dóna error a causa dels exercicis de revisió per parells (P2P) i ara no sabem si, malgrat que vam penjar-los sense problemes, la plataforma nova (on demand) no permet oferir-los. Vam cavil·lar per trobar una manera que fos compatible amb el ritme més flexible, autopautat en la resta d’activitats, d’aquesta modalitat. Si no, n’haurem de prescindir, però l’únic P2P que vam demanar el curs passat va suscitar molts comentaris per part dels estudiants, que en volien més i més extensos. Aquest cop també hem treballat més les rúbriques. Un dels exercicis és un comentari de text i, l’altre, una comparació entre dues imatges, amb recursos electrònics perquè els consultin. En aquest darrer cas, els alumnes tenen una pauta més marcada que en el primer. Havien de valdre un 20% de la nota. A més, és important perquè són exercicis de reflexió i de desenvolupament del pensament crític, que queda més limitat a les preguntes-test (tot i que també són un dels punts enfortits d’enguany). Esperem que, ara que oferim la modalitat amb certificat verificat, es pugui fer aquest tipus d’avaluació més complet.
  2. Un altre problema el tenim amb les cartes. Amb el canvi de plataforma, havíem substituït les cartes setmanals per les fites (milestones). És a dir, havíem preparat una carta de benvinguda, una que cada estudiant rebria en acabar d’enviar la primera redacció perquè fos revisada i una tercera després de la segona, que coincideix amb el final de curs. El web només ens deixa carregar la primera carta i la darrera, de manera que ens fa por que l’estudiant es despengi. Pensàvem que era una manera de motivar-los més, sobretot en cursos que no superen el 7% d’alumnes matriculats que els acaben (i, en el cas on demand ha de ser inferior per força, perquè desapareix la pressió del temps).
  3. Finalment, i també a diferència del curs passat, en penjar els subtítols en català i castellà, ens apareixen símbols estranys als accents oberts i a les ñ.

Hem contactat amb Coursera per resoldre les tres qüestions. El curs ha millorat molt i ens agradaria que el web nou no només fos més atractiu i fàcil d’utilitzar per a l’estudiant, sinó que ens permeti utilitzar aquestes eines o trobar-hi solucions bones.

REFLEXIÓ SOBRE LA COMUNICACIÓ AMB COURSERA:


Com sabeu, els formats nous de Coursera ja fa més d’un curs que es van implementar i, quan vam decidir fer el canvi, vaig reunir-me diverses vegades amb responsables de Coursera. És cert que pel mig van canviar la intermediària amb els cursos oferts a l’estat espanyol. Ella domina el castellà, però era nova a Coursera. Em va parlar de la gran novetat, les especialitzacions, però aquest format no era adequat per al nostre curs. Em va informar sobre com fer la transició al format nou (el famós on demand) i, a partir d’aquí, vaig explorar per compte propi un cop ens van donar d’alta a la plataforma nova a l’inici de l’any, aproximadament. De fet, hi ha moltes pàgines d’informació per als creadors de MOOCs i sempre ens han contestat de seguida als correus tècnics i als dels responsables i ens han donat prioritat (per al traspàs) quan estava justificat per la feina que havíem de fer al curs i la data prevista d’inici. De totes maneres, cal dir que, si bé entre final del curs passat i l’inici d’aquest ens vam reunir diverses vegades amb ells, després no hi ha hagut cap intercanvi en persona (llegiu Skype). Tampoc no ho hem sol·licitat ni ho hem trobat a faltar, fins ara, que ens vam adonar que ens faltava informació. Afortunadament, un cop més, ens han contestat i ha estat fàcil de solucionar. En canvi, sí que vaig demanar-los (i vaig insistir-hi) informació sobre voluntaris com a moderadors dels fòrums, per exemple i no van arribar a aprofundir-hi. Per això ho vam acabar descartant. No sabem si s’ha dut a terme o si ha funcionat en altres MOOCs que també funcionin en aquests formats nous.

RESPOSTES, SOLUCIONS I TEMES PENDENTS DE LA PLATAFORMA:

Així, aquesta setmana hem obtingut resposta de les qüestions que fallaven fa uns dies i que he copiat més amunt:

  1. El problema amb els caràcters dels subtítols és de la plataforma i l’estan mirant de resoldre, així com el que sorgia amb el P2P, que s’ha resolt i ja tenim el curs en procés de revisió (es calcula que trigarà 7 dies). Sobre les cartes periòdiques als estudiants: altres equips es veu que també se n’han queixat, però de moment els formats nous només permeten enviar un correu a l’inici i al final del curs. Això és un inconvenient d’aquesta modalitat, perquè si l’índex de finalització d’aquests cursos està per davall del 7%, tot el que no n’afavoreixi el seguiment (i els recordatoris), juga en contra del curs. També em fa plantejar si les enquestes de Coursera seran, l’una a l’inici i l’altra al final i si tindran els mateixos punts que el curs passat (en format tradicional) per poder comparar resultats, tot i que esperem menys estudiants per sessió perquè estaran repartits al llarg de tot el curs i no tenen el sentit d’urgència per cursar-lo ara (de fet, és probable que ho deixin per a més endavant, sense saber si o quan s’interromprà l’oferta del curs, igual que els cursos en línia oberts d’algunes universitats, que són classes gravades i es poden mirar quan l’usuari -més que alumne, aquí- vol). Ho preguntarem.
  2. El problema amb els P2P era més greu, perquè són una part important del nou sistema d’avaluació que havíem creat. De totes maneres, arran d’això ens hem adonat que hi ha dues modalitats diferents dins dels “nous formats” de Coursera i que, quan vam sol·licitar fer el trasllat de plataforma per oferir el curs on demand, el curs ja va quedar inscrit en una d’aquestes modalitats. Així, es pot triar a la plataforma nova entre un curs on demand pur i un curs self-paced. El que nosaltres teníem en ment respon a la segona categoria, de fet. Els dos s’ofereixen des de la mateixa plataforma i, per tant, només has de marcar una casella per canviar de categoria. A) El curs on demand (segons demanda) roman obert indefinidament, de forma fixa i l’alumne hi pot entrar el 3 de gener de 2016 i continuar-lo el 7 de novembre de 2016 sense canvis, per exemple. Per això, demanar exercicis de revisió per parells seria molt complicat (de fet, es necessita una massa crítica i activa) perquè hi hauria alumnes despenjats. No hi ha un calendari recomanat ni cap tipus de terminis. B) En canvi, el model self-paced (el TERMCAT encara no em proposa una alternativa, perquè de fet és un concepte nou per als cursos en línia), malgrat el nom, l’alumne no té tota la llibertat del món. Hi ha “sessions”. Així, el curs roman obert durant 6 o 12 setmanes, en què l’estudiant té tots els materials del curs, mentre que el MOOC tradicional obria al públic materials nous (un mòdul) cada setmana i hi havia terminis diversos per resoldre tests i enviar els exercicis. Aquest és el model que m’havien explicat. Si l’alumne no acaba el curs, automàticament es matricula a la sessió següent, segons tinc entès. Cada vegada que es clou el curs, s’emeten els certificats. A l’hora de completar els exercicis, l’únic requisit és que per avaluar les redaccions dels companys, abans has d’haver lliurat la pròpia. Això permet marcar el ritme.

En el nostre cas ens havíem plantejat donar el doble de temps que en un curs convencional o no acabàvem de veure que realment fos més flexible amb les necessitats de l’alumne. De manera que, si tenim 5 mòduls i l’obrim sis setmanes, no donem gaire temps extraordinari. De fet, al curs anterior ja vam deixar uns dies més de marge i vam acabar optant per dates obertes per completar uns quants exercicis a mesura que avançava el curs (així, les persones que s’hi inscrivien més tard, també podien completar-lo i els que s’havien perdut un termini, també). Les incidències o els canvis, els vam comunicar a través de les cartes, que es podien enviar en qualsevol moment. Un altre tema per resoldre: hauríem de saber si podem comptar amb aquesta eina, en cas que haguéssim d’avisar els estudiants d’una incidència tècnica, per exemple. A vegades els avisos passen desapercebuts a la pàgina principal.

De moment, hem sol·licitat les sis setmanes i, un cop ens hagin revisat el curs, es pot re-negociar. Dotze ho trobo excessiu.

Ens hauria agradat disposar d’aquesta informació d’entrada. Està penjada a la plataforma, entre molts altres materials, això sí. També vull afegir que no vaig rebre resposta a la sol·licitud que vaig enviar fa més de sis mesos per demanar assessorament sobre el sistema d’avaluació.

CALENDARI DE TREBALL DEL CURS:

Queden els subtítols d’un vídeo per penjar. La setmana que ve serà el torn dels materials didàctics suplementaris del mòdul 4. Estem molt satisfets de les millores del curs i esperem que torni a ser un èxit de participació i que els estudiants el valorin encara més positivament que l’any passat, si pot ser.

Enguany, tenir personal contractat ha fet possible alleugerir les tasques del curs i poder destinar el temps, sobretot, a qüestions organitzatives per part de l’equip, més que tècniques. El contingut, a més, ja estava molt avançat.

Finalment, aquests cursos només comencen en dilluns. La data que havíem establert d’obertura és un dimarts, 5 de juliol. El curs passat el percentatge més important dels estudiants eren nord-americans i el 4 de juliol, dilluns, és el Dia de la Independència (a més, jo no pensava ser davant de l’ordinador perquè visc als EUA). Per això vam triar el 5. Mantenim la data perquè ja n’hem fet difusió a les xarxes socials, però qui ho vulgui podrà accedir als materials (i rebrà el correu) un dia abans. De totes maneres, en un curs tan flexible quant al calendari no serà un problema.

[Si us pregunteu com vam atendre els alumnes nord-americans en un MOOC que el curs passat era extremadament interactiu (per això no era tan senzill adaptar-lo a un format d’oferta ininterrompuda), amb un pes substancial dels exercicis al fòrum com a mètode d’avaluació (i vídeos setmanals que responien a les preguntes més repetides pels estudiants i que ara ja estan fets, tret del darrer mòdul, que és el que tanca el curs): hi érem 24h., en dues franges horàries diferents. Ara, de la mateixa manera que hem reduït la dedicació de l’equip durant el curs, més pausada i amb contractació de personal, els materials complementaris, el sistema nou d’avaluació, els vídeos i les eines que es van anar creant com a resposta a qüestions que van sorgir a la primera edició… permetran mantenir el curs obert de manera que funcioni gairebé per si sol. Hem contractat, però, personal d’atenció a l’estudiant i gestió de les xarxes socials. A més, aquest cop el fet que els estudiants quedin repartits al llarg de tot el curs farà que disminueixin els correus. Esperem detectar qualsevol problema tècnic no previst durant la primera sessió i solucionar-lo de seguida].

Si sorgís res més que mereixi una publicació com aquesta, tornaria a trencar el silenci del blog.