Mes: Novembre de 2014

Podem usar una llicència Creative Commons per al nostre MOOC?

Darrerament, com sabeu, he demanat suport institucional perquè un especialista revisi que citem les imatges utilitzades als vídeos d’acord amb el que demana la llicència Creative Commons que té assignada. Tot i que tenim en compte les especificacions dels diferents tipus de llicència, l’equip no té una formació especialitzada en aquest tema i no només voldríem rebre assessorament, sinó que voldríem que es fes una revisió de l’ús i la citació d’aquests materials, un per un. Hi ha diverses imatges que es poden reutilitzar amb la condició que el producte final que en derivi tingui assignada una llicència similar (és a dir, pel que fa a la còpia, manipulació i reproducció dels materials).

Des que vaig presentar la proposta de MOOC vaig tenir clar que, si era possible, volia que els materials del curs estiguessin a disposició de tothom, en accés obert. De fet, va ser un dels consells que ens van donar a la Jornada sobre MOOCs que es va celebrar a la UPF a la primavera del curs passat. Com sabeu, volem oferir el curs des de Coursera i, tot i que he remenat el web (encara no hi tenim accés com a professors, però ja hem demanat a la universitat que ho gestioni per treballar-hi des del començament de gener) i he fet cerques a Internet, no em queda clar si hi ha cap restricció pel que fa a compartir materials oferts a través de la seua plataforma. Així que els passos que he seguit són:

a) contactar amb la secció de drets de Coursera (n’hi ha una adreça a l’apartat de contacte). De moment n’he rebut una resposta automàtica que no m’ha ajudat a resoldre el dubte,

b) he escrit tant a Coursera com a diversos experts en la matèria a través de Twitter per formular la mateixa pregunta,

c) he escrit als responsables de MOOCs de la universitat,

d) m’he posat en contacte amb un dels professors de la UAB que han impartit MOOCs a través de Coursera.

Tenim un document d’instruccions sobre com crear el curs a Coursera, un cop tinguem l’alta, però no hi ha cap apartat dedicat a aquest tema, també l’he repassat sense èxit.

Així que ara us toca a vosaltres, si n’esteu assabentats, podem usar llicències Creative Commons en un curs ofert a Cousera? De quins tipus? Amb qui podríem contactar? Moltes gràcies!

ACTUALITZACIÓ: Efectivament, es pot utilitzar aquest tipus de llicència. La universitat, com a propietària del MOOC, hi té l’última paraula.

Segona fase: el web del curs

Es pot pensar que un cop tens els guions i els vídeos (editats) queda poca feina per a fer, però no és ben bé així. Com que som previsors, mentre acabem de gravar els dos mòduls que ens falten (el 4 i el 6) i en ple procés de postproducció dels vídeos, que carregarem al web a partir del gener, estem lligant els continguts del web que encara s’han de crear:

a) traducció dels guions al català i castellà per fer-ne subtítols (an anglès només caldrà sincronitzar-los amb el programa de Coursera),

b) redacció de les cartes setmanals que rebran els estudiants per correu electrònic (seguiment del curs) i que veuran al web principal,

c) qüestionaris inicial i final per als estudiants (punts importants: conèixer-ne el perfil, hores de dedicació (esperades i reals), motius per realitzar el curs i expectatives, punts forts i punts febles del curs, funcionament dels materials/servei d’atenció a l’estudiant/tecnologia, intenció de cursar un màster o doctorat d’estudis medievals,

d) contacte amb els moderadors dels fòrums,

e) acabar els exercicis d’avaluació i les preguntes de dinamització del fòrum,

f) preparar els certificats per als docents, organitzadors i col·laboradors i recollir les autoritzacions de drets intel·lectuals i drets d’imatge dels professors (còpia escanejada i original),

g) demanar a la universitat que tinguin gestionada i a punt l’alta del nostre usuari/curs a Coursera per penjar-hi materials el 8 de gener,

h) correccions lingüístiques de tots els materials que es penjaran al web,

i) pactar amb la universitat el tipus de certificat ofert: estan d’acord a oferir, a més de la modalitat gratuïta, la modalitat de pagament, en què l’estudiant paga uns 50 euros? En aquest cas, com es gestionarà el pagament? Quin serà el procediment per emetre un certificat oficial? Què preveu Coursera? En el nostre cas l’únic que no considerem és convalidar crèdits.

j) promoció: via presencial i sobretot Internet: xarxes socials i llistats de correu de les institucions que hi participen; creació de Twitter i pàgina al Facebook, calendari i bossa de materials per als primers mesos, possibles contactes amb revistes universitàries, hashtag…

Aquests són alguns dels punts que hem començat a tocar.

Com gravem els vídeos?

Us copio una part del correu que hem enviat als nostres docents i col·laboradors de la Université catholique de Louvain:

a) Sobre el equipo de grabación: van a necesitar una cámara de vídeo que grabe con cierta calidad de imagen, un trípode, un micrófono de cámara (externo) y un micrófono de petaca y targeta gráfica. Es muy importante comprobar el sonido después de unos minutos de grabación. En nuestro caso también tenemos unos cascos para que la persona que filma se asegure de lo que se oye. Como anécdota, en mi caso, me tuve que quitar la pulsera y el anillo porque cuando gesticulaba llegaba a golpear la mesa.

b) los micrófonos son especialmente importantes para la grabación en los exteriores. Hemos hecho filmaciones de los dos tipos porque intentamos que el entorno seleccionado sea bonito y, si puede ser, relacionado con lo que explicamos. El módulo de literatura se grabó en la Biblioteca de Reserva de la UB. Pongo en copia a Joana Palau, responsable del área de secretaría del MOOC, porque, si no lo ha hecho, va a enviarles esta semana por wetransfer un ejemplo de vídeo (módulo 5, vídeo 2), aunque hemos ido mejorando desde esta primera experiencia. Hay otros vídeos grabados en espacios interiores pero también exteriores: barrio judío, claustro de la UB. Siempre tienen que ser poco transitados. Implican repetir ciertas tomas y ser cuidadoso con los ruidos. En algunos casos, como en la UB, tuvimos que pedir permiso institucional a la sección de protocolos de la universidad. Si nos ceden un espacio, me lo dicen y los citamos al final del vídeo. Otra posibilidad es filmar en el interior pero después sacar tomas de los exteriores para que en la edición de los vídeos combinemos las imágenes del profesor con las del entorno deseado. Además, ya saben que les agradeceríamos que nos indicaran qué imágenes (por ejemplo una iglesia, o un manuscrito) libres de derechos desearían que se vieran en la pantalla en momentos puntuales del vídeo. Si se deben citar de un determinado modo (por ejemplo, el nombre del autor de la fotografía o del dibujo y la necesidad de compartir el material resultante con un determinado tipo de licencia) también les agradeceríamos que nos lo hicieran saber. En cualquier caso estoy negociando con la universidad que nos revisen una por una las imágenes y las licencias asociadas para no tener ningún tipo de problema.

c) si se graba al docente sentado, que no se corten las manos. Normalmente, es necesario grabar con pausas el vídeo porque si hay un error no debe repetirse entero. Hay que fijarse en no pausar nunca dentro de un párrafo (los párrafos deben grabarse seguidos) y hay que tener cuidado de que si un solo vídeo se graba con distintas tomas, que no se muevan los objectos que haya sobre la mesa, por ejempo (bolígrafos, libros) si no van a aparecer objector por arte de… magia.

d) La grabación en exteriores suele requerir a una persona más para ayudar en lo que se pueda necesitar. Normalmente necesitarán una mesa alta o otro soporte para el ordenador, donde se proyecta el telepronto. Como van a ver, por falta de recursos económicos los realizamos con un simple programa word o power point que normalmente requiere a alguien para que vaya subiendo los letras. Es muy importante que el ordenador esté a la misma altura que los ojos del docente si está leyendo el texto. Si no, se vería que está leyendo. Comprobadlo durante la grabación. Un par de pasos de distancia entre profesor y ordenador ayuda a que se vea natural.

e) además del profesor, está la persona que sube y baja el telepronto y la que graba.

A més d’això, actualment tots els docents tenen els drets intel·lectuals i d’imatge per signar i tornar-nos-els en una còpia escanejada i l’original per correu postal.

Estat de la qüestió: tasques realitzades i tasques pendents

Des de l’inici de curs aquestes són les tasques que hem realitzat o que tenim pendents durant el mes de novembre. A vegades hem hagut de prescindir de determinades millores que afegirem en una segona edició, però que ara no podríem tenir per manca de recursos econòmics i humans. El nostre objectiu és penjar al web de Coursera la meitat del material del curs en tornar de festes de Nadal, per tant hem de tenir tres mòduls completament enllestits en aquell moment. Aquí teniu el llistat de tasques de setembre a novembre inclòs (avui estem a dia 3 de novembre):

– ENREGISTRAMENTS DOS VÍDEOS OPTATIUS MÒDUL 5. FET
– LLIURAMENT IL·LUSTRACIONS ANIMADES MÒDUL 5. FET
– EDICIÓ DELS VÍDEOS DEL MÒDUL 5. FET
– PRÉSTEC D’EQUIP PER A GRAVACIONS REALITZADES. FET
– LLIURAMENT GUIONS MÒDUL 1. FET FALTA L’EXERCICI D’AVALUACIÓ AL FÒRUM
– ENREGISTRAMENTS DELS VÍDEOS DELS MÒDULS 1, 2 I 3 I DELS VÍDEOS INICIAL I FINAL DEL MÒDUL 6. FALTEN ELS VÍDEOS 2-4 DEL MÒDUL 2 I ELS DOS OPTATIUS I TORNAR A GRAVAR ELS DEL MÒDUL 6, FALTA GRAVAR EL VÍDEO INICIAL I EL VÍDEO FINAL DEL MÒDUL 1.
– LLIURAMENT GUIONS MÒDUL 3. FET. FALTA EXERCICI D’AVALUACIÓ
– LLIURAMENT GUIONS MÒDUL 2. FET. FALTEN DOS GUIONS OPTATIUS
– LLIURAMENT GUIONS MÒDUL 6. FET
– REVISIÓ GENERAL DELS GUIONS, PRIMER FILTRE. FET
– REVISIÓ DELS GUIONS MÒDUL 6 PEL COMITÈ CIENTÍFIC. FET
– INTRODUCCIÓ DE CANVIS MÒDUL 6. FET
– REVISIÓ LINGÜÍSTICA MÒDULS GRAVATS. FET
– TELEPRÒMPTERS MÒDULS GRAVATS. FET
– PRÉSTEC D’ESPAIS PER GRAVAR. MUHBA, MUSEU MARÍTIM, SANTA MARIA DEL MAR, BIBLIOTECA DE RESERVA I CLAUSTRE DE LA UB, CALL. FET
– REDACCIÓ VÍDEOS PROMOCIONALS. FET
– RESPOSTA COL·LABORADORS UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. FET
– REDACCIÓ AUTORITZACIONS DRETS INTEL·LECTUALS I D’IMATGE EN ANGLÈS. FET
– CERTIFICATS DE PARTICIPACIÓ. PENDENT
– IMATGES MÒDUL 6. IMATGES TROBADES, FALTEN IL·LUSTRACIONS ANIMADES.
– LLIGAR EL TEMA GRAVACIONS A LOVAINA. FET
– CONTACTAR AMB BLANCA PER A GUIÓ GEOMÀNCIA. FET
– AUTORITZACIONS SIGNADES. PENDENT
– REUNIONS REGULARS PER SKYPE AMB ELS MEMBRES DE L’EQUIP ORGANITZADOR I INFORMES A LA JUNTA D’ARDIT, AL MÀSTER EN CULTURES MEDIEVALS UB I A L’IRCVM. HO FEM.
– REUNIONS AMB INNOVACIÓ DOCENT. HO FEM.
– REUNIONS SETMANALS AMB LA BECÀRIA D’EDICIÓ PER FIXAR OBJECTIUS I SUPERVISIÓ. HO FEM.
– REVISIÓ COMITÈ CIENTÍFIC MÒDULS 1, 2 I 3. PENDENT.
– EDICIÓ VÍDEOS MÒDULS 1, 2 I 3. PENDENT.
– PLA DE DIFUSIÓ XARXES SOCIALS. APROVAT. FALTA CONCRETAR MÉS DIA PER DIA.
– PLA DE DIFUSIÓ PRESENCIAL. PENDENT.
– SOL·LICITUD DE 150 EUROS. FET
– CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA DE LA RESTA DEL MÒDUL 6. PENDENT
– SUBTÍTOLS CATALÀ I CASTELLÀ MÒDUL 1. FET I PENDENT DE VISTIPLAU DE L’AUTOR
– VÍDEO DE PRESENTACIÓ AMB FORMAT OFICIAL. PENDENT
– SUBTÍTOLS CATALÀ I CASTELLÀ MÒDUL 3. PENDENT
– REDACCIÓ VÍDEOS PROMOCIONALS. FET
– DIBUIXOS I ANIMACIONS DOS VÍDEOS PROMOCIONALS. PENDENT
– REVISIÓ DRETS IMATGE (UNA PER UNA REVISIÓ DE TOTES LES IMATGES USADES ALS VÍDEOS) I LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS AMB ÚS COMERCIAL PER AL NOSTRE MOOC. DEMANAT A LA UB.