Etiqueta: imatges

Més informació sobre llicències i drets d’imatges per als MOOCs

Aquesta setmana, Joana Palau s’ha reunit amb Ignasi Labastida perquè l’assessorés sobre els drets d’imatge, intel·lectuals i llicències del MOOC. Recordeu que ja tenim les autoritzacions dels autors del guions, de la traductora, de les persones que apareixen als vídeos i de la música utilitzada i que hem mirat d’utilitzar molt bé les imatges lliures que hem trobat a la xarxa, sobretot de Viquipèdia (les que estan lliures de drets). Les autoritzacions de cessió de drets intel·lectuals i d’imatge (us en vaig penjar un formulari de mostra al blog) són a favor de l’equip organitzador i, en nom de l’equip, també hi apareix el meu nom i signo jo com a coordinadora.

Aquestes són les conclusions que m’exposava la Joana per correu després de la reunió:

CITAR els ALTRES:
1- Bàsic imatges: Citar enllaç i citar autor de cada imatge. Si és privat posar la C de copyright, com ja hem fet.

2- Vídeos, textos: Per curar-se en salut és millor posar enllaços (de vídeos del youtube, textos lliures de drets, el que sigui) que descarregar-se el contingut i posar el nostre enllaç propi, encara que el material sigui lliure de drets. Si no, sempre hi ha la possibilitat que l’autor et pugui dir que és plagi, que no l’has citat, etc, etc. i s’ha de posar enllaç i autor, igual que les imatges.

SOBRE NOSALTRES:
1- És recomanable posar una © de copyright a nom d’ARDIT o de la coordinadora o el que creguis convenient perquè si algú vol utilitzar el material sempre t’hagi de demanar permís (aquesta és la teoria) i per si algun dia es volgués cobrar es pogués fer. Li vaig dir que la nostra voluntat i la de la UB és no fer pagar per res, però va dir que mai està de més i que potser d’aquí dos anys no pensem el mateix. El símbol de copyright hauria d’anar en la imatge de l’inici de tot on diu: MOOC Magic in Middle Ages. [Aquest és un tema que he volgut debatre amb l’equip. D’una banda, ARDIT és una associació organitzadora del curs, però com a entitat d’aquest tipus no sabem fins quan durarà ni quina Junta podria prendre decisions sobre els materials del curs en lloc dels propis membres de l’equip organitzador. D’altra banda, considero que el producte final és fruit de tots, sobretot de l’equip organitzador i no d’una sola persona. De manera que he sotmès a la votació dels membres de l’equip si volien que hi figuressin els noms dels cinc o bé el meu i prou (o el d’ARDIT). De moment, optem perquè hi apareguin el nom de tots; a més, les autoritzacions, tal com estan fetes, ens ho permetrien. Hem quedat que Joana preguntarà si hem de registrar ‘l’equip organitzador’ amb les persones que el constitueixen en algun document abans d’utilitzar el simbolet del copyright].

2- És recomanable posar un escrit a l’inici en petitó de l’estil: Tots els continguts del MOOC Magic in the Middle Ages estan sotmesos a la llicència X, llevat d’on s’indiqui el contrari. En anglès, la que hi ha a la mateixa web de CC és: Except where otherwise noted, content on this page (MOOC per nosaltres) is licensed under a Creative Commons XXX.

3- TOTS els materials que oferim han de contenir llicència: excercicis, imatge, videos, TOT. No cal que sempre sigui la mateixa llicència, pot anar variant. Potser un full d’autoavaluació (per posar un exemple) ens interesa que sempre se’ns citi i que la persona que utilitzi el nostre material no el pugui fragmentar, però potser una part del vídeo, en ser material educatiu, un altre professor li interessa posar un tall per explicar una cosa, llavors el vídeo podria tenir un altre tipus de llicència.

4- Si seguim els passos anteriors podem utilitzar la llicència que més ens convingui en cada ocasió. A l’hora de fer-ho poden ser molts mal de caps però en el futur ens en pot estalviar. Explicació de cada llicència aquí: http://creativecommons.org/examples.
És recomanable la CC BY-NC-SA (més info sobre aquesta llicència aquí: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/). Aquesta llicència de manera resumida i clar i català seria: sempre que una altra persona utilitzi els nostres continguts, haurà de tenir la mateixa llicència que hem posat nosaltres. En aquest cas és important perquè si nosaltres desestimem l’opció que s’hagi de pagar i el nostre contingut és educatiu i, per tant, és fàcil que una altra persona l’utilitzi ens assegurem que: si elabora una obra derivada (és a dir un altre treball, fet en part a partir de material nostre) no pugui posar-hi una llicència on hi pugui treure rendiment econòmic. És a dir, que un altre hi faci diners a costelles nostres. A més, sempre haurà de citar d’on ho ha extret i l’autoria.

5- La resta de llicències per si vols saber més coses: L’Ignasi em va comentar que és molt poc coherent oferir un MOOC (ensenyança gratuïta) i després posar una llicència en què s’hagi de pagar. Tot i així, si poses l’opció de pagament: t’assegures que qualsevol persona que vulgui utilitzar qualsevol material del MOOC s’hagi de posar en contacte amb tu. Sempre serem nosaltres qui autoritzarem. Una altra de les opcions de no pagament és la CC BY-NC-ND. És la més restrictiva de totes: Sempre s’haurà de citar el material de forma completa, NO s’hi podrà fer cap modificació i s’haurà de citar l’autoria. [Com sabeu, nosaltres optem per fer-ho gratuït tot].

6- Per utilitzar una llicència Creative Comons NO s’ha de pagar res a ningú. L’únic que s’ha de fer és copiar els logos de la seva web i enganxar-los allà on et plagui.

M’imagino que ja ho hauràs mirat i remirat però et passo la web/blog de CC a Espanya i el mail de dubtes a l’hora de crear una llicència per si de cas:
http://es.creativecommons.org/blog/licencias/licensors/
procomun@gmail.com

Revisions i suport

Actualització breu:

– Actualment, Ignasi Labastida, especialista en drets d’imatges de la nostra universitat està revisant les llicències i com citarem les imatges que hem trobat a la xarxa.

– Marta Sancho, professora de la UB amb molta experiència en projectes d’innovació docent està revisant el sistema d’avaluació del MOOC. Prèviament, la nostra col·laboradora, Anna Bach, doctora en pedagogia, ja ens havia assessorat sobre els percentatges d’avaluació.

Indicacions dels docents al personal d’edició de vídeos

Us copio una part d’correu que vaig enviar a la investigadora de la Universitat de Lleó aquesta setmana (està en castellà). Veureu de seguida que és fruit de dues reflexions dels darrers dies:

a) En revisar per primer cop els vídeos ens vam adonar que, tot i que al mòdul 5 ho havíem fet, cada vegada havíem donat menys importància a la indicació del lloc on van les imatges en relació amb el guió. És a dir, sí que teníem unes imatges previstes o pensades, però estaven sempre fetes pensant en la il·lustradora o la persona que havia de cercar les imatges més que en l’editor que després les hauria de col·locar en un minut i segons exactes al vídeo. Això feia que fos difícil a l’hora de gravar fer les pauses prèvies a la imatge i a l’hora d’editar la imatge apareixia al paràgraf indicat, però no coincidia ben bé amb el moment en què ho deia el docent.

b) L’altre dia, en parlar sobre l’avaluació al blog, vaig recordar que tret del mòdul 5 (que és l’únic mòdul en què demanarem, ja molt avançat el curs, una prova P2P/peer-to-peer, amb revisió de parells), a la resta de guions que havíem preparat ens havíem centrat molt en què hi hagués una pregunta-test amb la idea clau de cada vídeo i encara no havíem rebut les activitats de cada unitat. Inicialment no hi havia donat importància perquè pensava que si no ho feien els docents, podia recaure sobre l’equip, però em vaig adonar que no era bona idea (pel tipus de formació i el volum de feina).

Las últimas semanas hemos estado trabajando en la edición de los vídeos y nos hemos dado cuenta que incluso cuando el guión está muy detallado, todo lo que queda en el aire, sin concretar, induce a errores que no favorecen el aprendizaje de los estudiante. Por esto quería pediros, como docentes responsables de distintos módulos, un par de tareas:

a) en primero lugar, deberías partir de la última versión de vuestros guiones y añanadir, según el modelo que os adjunto (lo veréis en mi guión como ejemplo), en un guión libre de otros comentarios: párrafo por párrafo se tiene que indicar en gris la parte que se está recitando mientras se ve el dibujo. En amarillo vuestro comentario sobre la imagen o dibujo que va a ir allí: es decir, si la imagen es estática o animada (en caso de que se vea el proceso de dibujo), descripción de lo que tiene que se dibujar y, si hay, ejemplos en imagen del tipo de dibujo que esperáis (por ejemplo si se trata de una pieza de arte). Si en vuestro módulo no hay dibujos sino imágenes, os pediría que identificarais el tipo de imagen que tiene que ir o directamente que las busquéis. Tienen que ser libres derechos de autor, indicad dónde lo pone, de dónde procede y qué tipo de licencia tiene. Añadid la leyenda de la imagen: referencia completa, título, … SÉ QUE MUCHOS DE VOSOTROS HABÉIS INDICADO YA CUÁLES IMÁGENES OS GUSTARÍA QUE SE VIERAN, PERO OS PIDO QUE LO ORDENÉIS PARA QUE NUESTRA BECARIA DE EDICIÓN Y NUESTRA ILUSTRADORA (SI CORRESPONDE) LO VEAN CLARO. Ahora os pido algo definitivo, que penséis en cómo va a quedar el vídeo, que no se acumulen demasiadas imágenes, que no haya trozos largos y pesados o descriptivos sin ellas. Pensad en el resultado final. Se lo voy a enviar así a nuestra becaria.

Además de esto, en el segundo guión que os adjunto como ejemplo, vais a ver que indico cuándo deben aparecer en la pantalla palabras (títulos de obras, autores, citas con la referencia bibliográfica) sobreimpresas para que el alumno no se pierda. Quisiera que en el mismo guión donde habéis marcado las imágenes, marquéis una por una las palabras que deben aparecer de este modo, para que la becaria lo haga de forma automática.

Cuidado: si se tiene que ver la mano de Laura dibujando en el módulo 6, se tienen que contar muy bien los tiempos, porque tienden a extenderse demasiado los dibujos, mientras que la voz del docente ya ha terminado de leer aquella parte.

b) Además de las preguntas-test, cada módulo va a tener un ejercicio que tiene que hacer el alumno. Excepto en el caso del módulo cinco, el mío, que es el que os adjunto (tercer documento), no va a ser un ejercicio que se entregue para corregir, sino que tendrá lugar en el foro del curso. Tiene que ser una o dos preguntas para que debatan o se informen un poco sobre un tema y cuelguen sus datos o su argumentación, por ejemplo, en el módulo 1 podría ser: ¿que perjuicios crees que hay en la sociedad actual sobre la Edad Media? Si es algo tan sencillo, debería ir acompañado de otro ejercicio. Son obligatorios, no tienen que pedir mucho trabajo (excepto en el cinco) y deben ser realizables sin que haya un docente que los corrija uno por uno. El docente en este caso leería solo las respuestas más votadas en el foro y contestaría ahí. Recordad que vamos a hacer un vídeo de un minuto o dos cada semana para resolver las dudas que hayamos detectado en los foros. Puede ser también una lectura, sin que sea necesario preguntar sobre ella: seleccionas un texto libre de derechos, lo colgamos y que lo lean. Después se les pregunta: ¿lo has leído? SÍ o NO, hay un código ético y lo hacen en muchos cursos. Otro ejemplo sería uno que propuso Pau hace tiempo para el módulo 2: seleccionar un pequeño fragmento de un proceso por brujería, ofrecer una traducción al inglés y pedirles que lo analicen en el foro siguiendo los mismos pasos que previamente aparecen en un vídeo entero del módulo en que Pau analiza paso por paso otro fragmento. En total, entre la visualización de los vídeos (unos 36 minutos), más los tests (poned 25 min.) y la resolución de los ejercicios no debe superar nunca las cuatro horas a la semana. Si sobra tiempo, siempre hay bibliografía y vídeos optativos en muchos casos. La dedicación de este curso está pensada para 3/4 horas de dedicación a la semana, en principio.